Hovedstyremøte 28. april 2015

Her er referat fra hovedstyremøte 28. april 2015.

Referat styremøte 28. april 2015

 

Tilstede: Terje Frigstad, Elisabeth Frigstad, Erlend Årstein Hansen, Phuong Bakke, June Kristensen og Hallgeir Oftedal. Fra administrasjonen: Svein Tønnessen.

 Referater

Referat fra forrige styremøte ble godkjent. Klubblederen benyttet anledningen til å takke alle som bidro til gjennomføringen av Aqaramacup, og spesiell takk til turneringsleder Svein Tønnessen. Det ble orientert om at det var stor interesse for Facebooksiden til Aquaramacup og klubbens nettside.

 Aquaramacup – foreløpig oppsummering

Hovedstyret fikk en foreløpig orientering om gjennomføringen av Aquaramacup.  Det har vært noen færre overnattinger i år enn i fjor.  Neste år blir 40 års jubileum for turneringen. Planleggingen har startet. Tilbakemeldingene fra deltakere og klubber er særdeles positiv. Hovedstyret avventer ytterligere tilbakemeldinger om turneringen etter at evalueringen er gjennomført.

 Intensjonsavtaler

KIF er innstilt på å inngå intensjonsavtaler med klubber over og under 1. divisjon med sikte på en god sportslig utvikling og godt sportslig samarbeid. Det er tidsfrister for å få undertegnet avtalene.  Svein Tønnessen og Hallgeir Oftedal sluttfører arbeidet.

 Økonomi

Terje Frigstad gikk gjennom regnskapet etter første kvartal. Det er bare beskjedne avvik i forhold til budsjett. Orienteringen ble tatt til underretning. Hovedstyret får til behandling kvartalsregnskaper, og får fortløpende muntlig orientering på styremøtene om eventuelle avvik.

 Trener seniorlaget

Det arbeides intenst med å skaffe klubben ny trener til seniorlaget. Det er etablert kontakt med aktuelle kandidater. En avklaring er avhengig av en tredjepart. Arbeidet har prioritet. Seniorleder Erlend Årstein Hansen og klubbleder Hallgeir Oftedal starter samtaler med seniorspillerne med sikte på avklaring av kontrakter for neste sesong.

 Rapporter senior og junior

 Junior skal ha lagleder og trenermøte 12. mai. Grillfest 27. mai. Det tas grep for å sikre KIF god oppslutning i 17. maitoget.

Senior jobber med å bemanne styret, skal starte spillersamtaler, og ønsker klubbens medvirkning til å skaffe nøkkelspillere sommerjobb.

 Handlingsplan 2015-216

Med basis i den årsmøtevedtatte organisasjons- og strategiplan behandlet hovedstyret handlingsplan for sesongen 2015-2016. Hovedstyret sluttet seg til utkastet til plan, som er gjengitt under fanen viktige dokumenter på KIFs nettside.

Lisens Håndballforbundet

I forbindelse med opprykket til 1. divisjon er det omfattende dokumentasjonskrav fra Norges Håndballforbund for å tilfredsstille elitelisenskravene. Nødvendig dokumentasjon skal være innhentet innen 1. juni for oversendelse til forbundet.

 

 

 

 


PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
Generøs gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank!
Gjennom de lokale tildelingene av Sparebankstiftelsen SR-Bank prosjektet "FOR ALLE", har KIF håndball fått en generøs gave på 30.000,- fra stiftelsen.
Les mer >>
Nye retningslinjer for håndballtrening
Norges Håndballforbund har utarbeidet nye retningslinjer for organisert trening. Disse er basert på helsemyndighetenes veileder.
Les mer >>
Opprykk til 4.divisjon
Så er det klart at KIF håndball`s damelag er klare for spill i 4. divisjon fra neste sesong!
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes tirsdag 09.06.2020  kl.18:00 på Hotell Norge.
Les mer >>
Skoleturnering i Kristiansand
KIF J12 Hellemyr slo Høvåg J12 og ble turneringens vinner.
Les mer >>
Gimlehallen lørdag 18.april!
Som tidligere år vil vi også i 2020 arrangere konsert.
Les mer >>
Målvaktstrening
KIF håndball samarbeider med Vipersakademiet og Vipers målvakt Andrea Austmo i et treningsopplegg for håndballkeepere i KIF håndball.
Les mer >>
Select klubbpakken
Klubbtøy til KIF håndball fåes kjøpt hos         
Les mer >>
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år
KIF håndball ønsker alle håndballvenner, sponsorer og støttespillere en en riktig god jul og et godt nytt år!
Les mer >>
     Vil du gi din støtte til KIF HÅNDBALL?  
Les mer >>
Pallplass for KIF J13 i Trollcup 2019
Flere av KIF håndballs alderbestemte lag deltok i turneringen Trollcup 2019
Les mer >>