Kommunikasjonsstrategi


KIF Håndball har lagt opp til en egen kommunikasjonsstrategi. Hovedbudskapet er at klubbens nettside er hovedkanal for all informasjon.


Her er KIFs strategidokument for kommunikasjon:


Kommunikasjonsstrategi

Kravet til kommunikasjon øker i takt med mulighetene.  I dag finnes det en rekke muligheter for å kommunisere for en idrettsklubb. Mest nærliggende er det å se på hvilke muligheter internett gir, ikke minst fordi den digitale læring og forståelse blir stadig mer utviklet, også hos de aller yngste.

Ungdommens mest brukte kommunikasjonskanal er i øyeblikket Snapchat.  Det er ingen kommunikasjonskanal for en idrettsklubb.  En idrettsklubb må være mer tradisjonell og velge følgende kanaler:

  • Facbook
  • Egen nettside 
  • Epost 
  • Instagram

  • Twitter
  • Gjerne WhatsApp for gruppemeldinger


Åpenhet

Idrettsbevegelsen er preget av stor grad av åpenhet. Det betyr i all enkelhet at det finnes svært sjelden saker eller informasjon som ikke kan deles med medlemmene. Noen «personalspørsmål» vil ikke være egnet for publisering med mindre informasjonen gis i en form og i en kanal der innholdet ikke er til å misforstå eller misbrukes.

En åpenhetskultur betyr at  styrereferatet for eksempel skal være tilgjengelig på egen nettside. Om nødvendig kan et medlemsnummer være passord for innlogging til denne delen av informasjonsflyten, men gjør det hele mer teknisk komplisert og unødvendig vanskelig tilgjengelig.

Offentlige styrereferater forutsetter at de skrives på en slik måte at de gir informasjonsverdi og i tillegg en formell verdi i forhold til beslutningene som tas. Standardmaler for referater med ansvarspersoner mv kan gjerne brukes som arbeidsdokumenter, men egner seg dårlig for publisering.

KIF Håndball må finne en form på styrereferatene som åpner for at medlemmene kan lese hvilke besltuninger som tas, hvilke saker som behandles og ikke minst hvem at referatene ikke drøyer tidsmessig før de blir publisert.

Facebook

Det er over to millioner norske bruker på Facebook. Gjennomsnittsalderen for brukerne øker, fordi de yngste søker andre kanaler, først og fremst Snapchat.

Det gir en utfordring for KIF Håndball.

Det overordnede mål for klubben må være å ha en hovedkanal.  DET SKAL VÆRE KLUBBENS EGEN NETTSIDE.

Hvorfor?

Fordi det er gjenkjennelsesverdien, tilhørigheten, identifiseringen som er avgjørende. Dessuten, på denne siden kan det ligge bannerannonser for sponsorer. Det er derfor viktig for klubben må sluse trafikken på nett inn på et relevant nettsted, slik at sponsorene ser at det er «klikk».

Det betyr at Facebook ikke skal brukes til generell informasjon. Utelukkende som lokkemat, som en slags invitasjon til å gå videre til klubbens nettside. Det samme gjelder Twitter.

Instragram, som er et sosialt medieum med hovedvekt på bilder, bør KIF Hånball utnytte til for eksempel turneringen Quartcup. Om ikke klubben har Instagramkonto allerede, må den opprettes, og i innbydelser til cupen og i andre sammenhenger å det opplyses om hva som er hashtag , for eksempel #quartcup.

Det betyr at alle som er på Instagram kan dele bilder med hverandre og skape blest og interesse.

Da må det også være en link på klubbens nettside til instragramkontoen.  På nettsiden må det også være debattmulighet via egen facebookkonto.

Klubbens nettside

Det er ikke nødvendig å ha en fancy nettside. Det viktigste er at den oppdateres og vedlikeholdes. En nettside uten oppdateringer mister sin verdi etter kort tid.  Avgjørende for å skape trafikk og troverdighet er at oppdateringene er relativt hyppige.

Forusetningene for å skape en regelmessig og god trafikk på egen nettside er ikke bare hyppighet, men også kvalitet, og at det er en rimelig grad av profesjonalitet bak det som skrives og leveres.  De underliggende sider myntet på de enkelte lag, behøver nødvendigvis ikke ha samme «kvalitet».

Det er viktig at den eller de som har ansvaret for å drifte nettsiden også har ansvaret for Facebook og Twitter. Det gir en helhet og oversikt i informasjonsstrømmen.

En klubb er ikke i noen annen situasjon enn andre når det gjelder ansvar for det som publiseres. Derfor bør styrtet vedta hvem som har «redaktøransvaret» for det som publiseres, og det må etableres retningslinjer for hvilke normer som skal legges til grunn for det som skal publiseres. Et enkelt forslag til retningslinjer kan være følgende:

Retningslinjer for publisering på internett for KIF håndball

 

  •      Klubbens leder er den som til enhver tid har det overordnede ansvar for det som publiseres på sosiale medier i regi av klubben og på klubbens nettside.
  •      Styret kan delegere dette ansvaret til en eller flere personer gjennom styrevedtak.
  •      Klubben skal vise en stor grad av åpenhet og tillate en stor grad av åpenhet i debattfeltene.
  •       Klubben skal ikke akseptere innlegg eller artikler som er rasistisk motivert, som krenker enkeltmedlemmer eller klubbens verdighet, og som åpenbart kan skade enkeltpersoners omdømme og anseelse og skade idrettens grunnleggende verdier.

 


KIF Håndball er i gang med historiebok i anledning klubbens 100 års jubileum. Den skal etter planen være ferdig i juni 2021.
Les mer >>
KIF Håndball ønsker alle en riktig fin sommer.
Da er sommeren  endelig her og varmen kommet. 
Les mer >>
Generøs gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank!
Gjennom de lokale tildelingene av Sparebankstiftelsen SR-Bank prosjektet "FOR ALLE", har KIF håndball fått en generøs gave på 30.000,- fra stiftelsen.
Les mer >>
Nye retningslinjer for håndballtrening
Norges Håndballforbund har utarbeidet nye retningslinjer for organisert trening. Disse er basert på helsemyndighetenes veileder.
Les mer >>
Opprykk til 4.divisjon
Så er det klart at KIF håndball`s damelag er klare for spill i 4. divisjon fra neste sesong!
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes tirsdag 09.06.2020  kl.18:00 på Hotell Norge.
Les mer >>
Skoleturnering i Kristiansand
KIF J12 Hellemyr slo Høvåg J12 og ble turneringens vinner.
Les mer >>
Gimlehallen lørdag 18.april!
Som tidligere år vil vi også i 2020 arrangere konsert.
Les mer >>
Målvaktstrening
KIF håndball samarbeider med Vipersakademiet og Vipers målvakt Andrea Austmo i et treningsopplegg for håndballkeepere i KIF håndball.
Les mer >>
Select klubbpakken
Klubbtøy til KIF håndball fåes kjøpt hos         
Les mer >>