Ledelsen i KIF Håndball


     
   Klubbens tlfnr:   48401980  
HOVEDSTYRET


  

Joseph E. Brunton

Styreleder

Tlf. 95809887

Epost: 
joey@otek.no
      Svein Tønnessen

     Nestleder

    Tlf. 40021102

    Epost:svein.tonnessen@live.no

    Per Robstad

Styremedlem


tlf. 95016575


Epost: perrob@online

  
Synnøve Egedal

Styremedlem

Tlf. 92843633

Epost: synnove.egedal@kif.no 

  


Varamedlemmer


Kristin Eastwood

Styremedlem

Tlf90675846

Epost: mizz_eastwood@hotmail.com


Monica Gumpen                 Styremedlem

Tlf.41298208 

Epost: Monica.gumpen@gmail.com


Mona Tverå 

 Varamedlem
 Tlf. 
  Epost: m-tvera@hotmail.comTerje Trondsen

Varamedlem
 Tlf. 90513321
 Epost:   ttrondsen1975@gmail.com
 

  
       


Økonomiansvarlig


   


Terje F
rigstad


 Tlf. 40 40 06 68
Epost: terje@ibsas.noAdministrasjon:


 
 

Phuong Bakke

Administrativ leder

Epost: post@kif.no

Tlf.      48401980   /46417493

 KIF Håndballs beredskapsgruppe består av:

  1.  Klubbens leder
  2.  Klubbens nestleder
  3.  Klubbens administrative leder
  4.  Eventuelle andre personer gruppen finner hensiktsmessig å trekke inn.

 I følgende saker skal beredskapsgruppen tre i funksjon og møtes straks saken blir kjent for en eller flere sentrale personer:

  •  Overgrepssaker.
  •  Ulykke med personskader.
  •  Dødsfall blant klubbens medlemmer.
  •  Økonomisk utroskap.
  •  Klare og omfattende brudd på det klubben ønsker å stå for.
  •  Andre saker som kan medføre medieoppslag eller offentlig oppmerksomhet.

 Innkallingen skal skje fra den som først får kunnskap om hendelsen uansett posisjon.

På klubbens nettside skal beredskapsutvalgets sammensetning med telefonnummer oppgis.

 Beredskapsgruppen består ved sesong 2019/20 av følgende:

Joey E. Brunton  Mob.:  95809887 

Svein Tønnessen Mob.: 40021102 

Per A. Robstad Mob.:    91513237

Phuong Bakke Mob.:    90560423

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn