Informasjon vedr. koronavirus
I forbindelse med koronaviruset ønsker vi i KIF håndball å ha noen retningslinjer for å forebygge samt å begrense smitte. Tiltakene under, er viktige for å redusere smitten fra person til person.
Les mer >>
Årsmelding 2019
Les mer >>
Årsmelding 2018
Les mer >>
Årsberetningen 2015
Her finner du årsberetnngen for 2015
Les mer >>
Handlingsplan 2015-2016
Hovedstyret har på sitt møte 28. april 2015 vedtatt handlingsplanen for kommende sesong.
Les mer >>
Strategiplan KIF
Årsmøtet vedtok en strategiplan for KIF Håndball for perioden frem til og med sesongen 2018.
Les mer >>
Sørg for at håndballmålene i hallen er sikret
Til alle brukere av idrettshaller i Kristiansand. Hjelp oss å forhindre ulykker!   Alle håndballmål skal til en hver tid være forsvarlig festet i gulv, vegg eller utstyrt med motvekt.   Ser dere mål som ikke er sikret, sørg øyeblikkelig for at de blir det!   Hvis det ikke lar seg gjøre å feste målet forsvarlig, kontakt Idrettsetaten, 38 07 54 11.     På forhånd, takk for hjelpen!   
Les mer >>
Lover for KIF Håndball
På bakgrunn av vedtak i overordnede ledd innenfor idretten er KIFs lover nå endret og justert.
Les mer >>
Kommunikasjonsstrategi
KIF Håndball har lagt opp til en egen kommunikasjonsstrategi. Hovedbudskapet er at klubbens nettside er hovedkanal for all informasjon.
Les mer >>