Innmeldingsskjema
Velkommen til KIF håndball!
Les mer >>
Informasjon og regler for gjennomføring av håndball trening i KIF håndball.
Les mer >>
Politiattest
Alle trenere, lagledere, foreldrekontakter  og dommere er pålagt å skaffe seg politiattest for sin tjeneste i KIF Håndball.
Les mer >>
Reisereglement
KIF har et eget reisereglement.
Les mer >>
Krisehåndteringsplan
KIF har sin egen krisehåndteringsplan.
Les mer >>
Medlemskontingent
Les mer >>
Informasjon til foreldrekontakter
Velkommen som foreldrekontakt for et KIF Junior håndball lag!
Les mer >>
Trenerinstrukser
Generell trenerinstruks for alle trenere i KIF. Håndball
Les mer >>
Håndball-lisensen
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  
Les mer >>