Innkalling til Årsmøte
Det innkalles til ordinært årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 på møterommet Gimlehallen.Her er årsmeldingen     
Les mer >>
Informasjon til foreldrekontakter
Les mer >>
Trenerinstrukser
Les mer >>
Håndball-lisensen
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  
Les mer >>