Sports - og utviklingsplan for KIF håndball
Sports - og utviklingsplan for KIF håndball
Les mer >>
Informasjon og regler for gjennomføring av håndball trening i KIF håndball.
Les mer >>
Overgang og "fisking" !
KIF håndball ønsker i størst mulig grad at flest mulig spillere forblir i sine respektive lag i klubben inntil fylte 16 år, men også lengre hvis mulig.
Les mer >>
Fair Play
= God oppførsel på og utenfor banen!
Les mer >>
Velkommen som trener!
Velkommen som trenere i klubben KIF håndball.
Les mer >>
Hospitering
Hospitering treningsaktivitet og kampaktivitet i KIF håndball
Les mer >>
Retningslinjer for foreldre/foresatt
Les mer >>
I KIF Håndball tar vi alkovett på alvor
Alle foreldre skal være trygge på at de kan sende barna på trening eller overnattingstur med idrettslaget uten å være bekymret for voksnes alkoholbruk.
Les mer >>
Select klubbpakken
Klubbtøy til KIF håndball fåes kjøpt hos         
Les mer >>
Arrangøransvar/Sekretariat
Arrrangørbager hentes på lageret på Idda eller Hellemyrhallen.Lån av disse må legges tilbake etter bruk!! Klubben ordner dommere for Minihåndball og Aktivitets serien.
Les mer >>
Informasjon til foreldrekontakter
Velkommen som foreldrekontakt for et KIF Junior håndball lag!
Les mer >>
Trenerinstrukser
Generell trenerinstruks for alle trenere i KIF. Håndball
Les mer >>
Håndball-lisensen
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  
Les mer >>
Gutter
Jenter
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15