Arrangøransvar/Sekretariat
Arrrangørbager hentes på lageret på Idda eller Hellmyrhallen.Lån av disse må legges tilbake etter bruk!! Klubben ordner dommere.
Les mer >>
Informasjon til foreldrekontakter
Les mer >>
Trenerinstrukser
Les mer >>
Fair Play = God oppførsel på og utenfor banen
Les mer >>
Håndball-lisensen
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  
Les mer >>
Sørg for at håndballmålene i hallen er sikret
Til alle brukere av idrettshaller i Kristiansand. Hjelp oss å forhindre ulykker!   Alle håndballmål skal til en hver tid være forsvarlig festet i gulv, vegg eller utstyrt med motvekt.   Ser dere mål som ikke er sikret, sørg øyeblikkelig for at de blir det!   Hvis det ikke lar seg gjøre å feste målet forsvarlig, kontakt Idrettsetaten, 38 07 54 11.     På forhånd, takk for hjelpen!   
Les mer >>
Krisehåndteringsplan
KIF har sin egen krisehåndteringsplan.
Les mer >>
Reisereglement
KIF har et eget reisereglement.
Les mer >>
Gutter
Jenter
2001/2002
03
04
05
06
07
08
09
10
11