Håndball-lisensen

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  


Lisensen er tilgjengelig for betaling på Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

Det er klubben som oppretter lisenskrav i SportsAdmin (SA), og for at klubben skal finne spillerne det gjelder må bruker opprettes i MinIdrett.

Barn til og med 12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneforsikring. 

Alle medlemmer av KIF Håndball er forsikret gjennom idrettens kollektive forsikring frem til den dato de fyller 13 år. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/


Spillere fra og med 13 år: Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige

Håndballjentenes hovedsponsor, Gjensidige, håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Idrettens Skadetelefon er inkludert i lisensen (Telefon 02033).

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Nytt for sesongen er også at all behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk.
Åpningstider er alle dager 0900 – 2100.


Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige vil så kontakte deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang og Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling.

 




Mail.: post@kif.no

Telefon: 48401980

Post adr.:
KIF Håndball 
Boks 448
4664 KRISTIANSAND


Rasmussengruppen blir vår nye sponsor.
Tirsdag 2. april gikk Rasmussengruppen  inn med støtte til KIF Håndball.
Les mer >>
Æresmedlem 2021
På KIF håndballs årsmøte 2021, ble 6 personer velfortjent utnevnt som æresmedlemmer. De alle har gjort og gjør en uvurderlig og fantastisk innsats for klubben, og at de nå har fått utmerkelsen som æresmedlemmer er vel fortjent.
Les mer >>
Quart Cup 2021- avlyst!
Quartcup 2021 er avlyst grunnet korona situasjonen.
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes onsdag 24.mars kl.18:00, digitalt.
Les mer >>
Bli grasrotgiver!
190 spillere har valgt KIF Håndball som grasrotmottaker i forbindelse med spill i Norsk Tipping. Vi trenger flere !!!
Les mer >>
KIF feirer 100 år
19. januar 2021 er det 100 år siden Kristiansand Idrettsforening ble stiftet. I dag består KIF av to grupper; friidrett og håndball. I begynnelsen drev KIF kun med friidrett, og profilene har vært mange.
Les mer >>
Learn Handball
Skreddersydde treningsplaner for trenere på alle nivåer.
Les mer >>
Støtt KIF håndball
via https://klubbdonasjon.no/klubber/?klubb=18632
Les mer >>
Nyutdannede dommere i Kristiansand
Nå i høst var 6 av våre KIF spillere blant de nyutdannede dommere (Dommer 1) i Kristiansand. 
Les mer >>
Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere.
Les mer >>
KIF Håndball er i gang med historiebok i anledning klubbens 100 års jubileum. Den skal etter planen være ferdig i juni 2021.
Les mer >>