Reisereglement

KIF har et eget reisereglement.

        

        Det presiseres at lagene hører inn under klubbens drift og ansvar. 

        Det er klubbens ansvar og rett å ev. sette begrensninger for deltakelse i turneringer, og å etterse at ikke omkostninger og finansiering av turneringens deltakelse bryter med de verdier klubben ønsker å stå for. Gjeldene reiseinstruks er grunnleggende og skal følges.

               Reisereglementet finner du her >>

        Ved ønske om deltakelse i treningsleir eller turneringer utenfor Norge skal klubben  være orientert.  Ønsker laget å delta på treningsleir eller turnering utenfor Skandinavia (utenom fellesturneringer) skal dette godkjennes av styret før planleggingen igangsettes. 

         Klubben anbefaler ikke deltagelse i turneringer og treningsopphold utenfor Skandinavia før G/J 15. Dette for at spillerne skal ha noe å se frem til, og det vil bli vanskelig å ha noen stigning i forventningene. Skulle slikt opphold likevel gjennomføres er det under forutsetning av antall medreisende voksne økes med 2 ekstra.

       -   Økonomi ved turnering og treningsopphold: Reise og opphold skal arrangeres etter prinsippet fellesøkonomi. Egenandel skal ikke overstige kr 1.000- 1500.  Øvrige kostnader skal dekkes av felleskapets inntektsbringende aktivitet.

       -Ved spesielt kostnadskrevende reiser og opphold må alle foreldrene gi sitt samtykke til deltakelse i «dugnadsarbeidet». Det skal tas hensyn til at enkelte familier ikke har like gode forutsetninger både når det gjelder dugnadsinnsats og økonomi.


Rasmussengruppen blir vår nye sponsor.
Tirsdag 2. april gikk Rasmussengruppen  inn med støtte til KIF Håndball.
Les mer >>
Æresmedlem 2021
På KIF håndballs årsmøte 2021, ble 6 personer velfortjent utnevnt som æresmedlemmer. De alle har gjort og gjør en uvurderlig og fantastisk innsats for klubben, og at de nå har fått utmerkelsen som æresmedlemmer er vel fortjent.
Les mer >>
Quart Cup 2021- avlyst!
Quartcup 2021 er avlyst grunnet korona situasjonen.
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes onsdag 24.mars kl.18:00, digitalt.
Les mer >>
Bli grasrotgiver!
190 spillere har valgt KIF Håndball som grasrotmottaker i forbindelse med spill i Norsk Tipping. Vi trenger flere !!!
Les mer >>
KIF feirer 100 år
19. januar 2021 er det 100 år siden Kristiansand Idrettsforening ble stiftet. I dag består KIF av to grupper; friidrett og håndball. I begynnelsen drev KIF kun med friidrett, og profilene har vært mange.
Les mer >>
Learn Handball
Skreddersydde treningsplaner for trenere på alle nivåer.
Les mer >>
Støtt KIF håndball
via https://klubbdonasjon.no/klubber/?klubb=18632
Les mer >>
Nyutdannede dommere i Kristiansand
Nå i høst var 6 av våre KIF spillere blant de nyutdannede dommere (Dommer 1) i Kristiansand. 
Les mer >>
Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere.
Les mer >>
KIF Håndball er i gang med historiebok i anledning klubbens 100 års jubileum. Den skal etter planen være ferdig i juni 2021.
Les mer >>